Meetups & WordCamps

Network with other WordPress Geeks World-Wide

WordCamp Bratislava

Tento rok sa na Slovensku odohrá už šiesty ročník WordCamp konferencie. Opäť si spoločne budeme vychutnávať podujatie v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Konferencia bude prebiehať počas celého dňa v neformálnom a priateľskom duchu. Budeš mať šancu sa osobne porozprávať s členmi WordPress komunity, vypočuť si cenné prednášky od popredných expertov a nadviazať nové kontakty aj medzi účastníkmi.
The sixth annual WordCamp conference will take place on April 29, 2017, at University of Economics in Bratislava, Slovakia.
The conference will last all day, organised in a friendly atmosphere of Slovak WordPress community. You will have a chance to listen to the valuable presentations from leading experts, meet members of the WordPress community, and discuss and connect with participants and professionals.

Dates: April 29, 2017

Location: Bratislava, Slovakia

Venue: Ekonomická univerzita

Website: https://2017.bratislava.wordcamp.org