WordPress Meetups & WordCamps

Network with other WordPress Gurus World-Wide

WordCamp Bratislava

Tento rok sa na Slovensku odohrá už siedmy ročník WordCamp konferencie. Sspoločne si budeme vychutnávať podujatie v priestoroch Рaneurópskej vysokej školy v Bratislave.
Konferencia bude prebiehať počas celého dňa v neformálnom a priateľskom duchu. Budeš mať šancu sa osobne porozprávať s členmi WordPress komunity, vypočuť si cenné prednášky od popredných expertov a nadviazať nové kontakty aj medzi účastníkmi.
The seventh annual WordCamp conference will take place on April 28, 2018, at Рan-European university in Bratislava, Slovakia.
The conference will last all day, organised in a friendly atmosphere of Slovak WordPress community. You will have a chance to listen to the valuable presentations from leading experts, meet members of the WordPress community, and discuss and connect with participants and professionals.

Dates: April 28, 2018 - April 29, 2018

Location: Bratislava, Slovakia

Venue: Рaneurópska vysoká škola

Website: https://2018.bratislava.wordcamp.org