WordPress Meetups & WordCamps

Network with other WordPress Gurus World-Wide

WordCamp Bratislava

Tento rok sa na Slovensku odohrá už piaty ročník WordCamp konferencie. Opäť si spoločne budeme vychutnávať podujatie v moderných priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave.

Konferencia bude prebiehať počas celého dňa v neformálnom a priateľskom duchu. Budeš mať šancu sa osobne porozprávať s členmi WordPress komunity, vypočuť si cenné prednášky od popredných expertov a nadviazať nové kontakty aj medzi účastníkmi.

It will be fifth year when WordCamp conference will take place in Bratislava. Again, we get together to enjoy the event in modern premises of the Faculty of Informatics and Information Technologies, Slovak University of Technology (FIIT STU) in Bratislava.

The conference will take place throughout the day in an informal and friendly atmosphere. You will have a chance to personally talk with members of the WordPress community to listen to the valuable presentations from leading experts and make new contacts between the participants.

Dates: April 23, 2016

Location: Bratislava, Slovakia

Venue: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Website: https://2016.bratislava.wordcamp.org